DIAGNOZADiagnoza logopedyczna jest procesem złożonym i trwa około godziny

Zdarza się, że trwającą dłużej diagnozę, wykonuje się w trakcie dwóch spotkań, aby nie powodować dyskomfortu dziecka i aby uzyskać pełen zakres potrzebnych danych. Bardzo często także wymaga ona badań dodatkowych, wykonywanych przez innych specjalistów.

Diagnoza logopedyczna jest procesem złożonym. O ile pacjent nie zgłasza się z „prostym”, nie budzącym wątpliwości problemem, diagnoza logopedyczna nie wymaga dużo czasu.

Podczas diagnozy logopedycznej , możecie spotkać się z typowymi jej elementami, jak:

  • Wywiad z rodzicem (m.in. na temat rozwoju dziecka, w tym rozwoju motorycznego i mowy)
  • Obserwacja (dziecka – jego sposobu komunikowania się, chęci nawiązywania kontaktu itd.)
  • Badanie mowy – to najbardziej złożony element diagnozy, obejmujący badanie rozumienia i nadawania mowy. Logopeda stosuje tu szereg narzędzi diagnostycznych i pomocy, dzięki którym zbiera potrzebne informacje o pacjencie. Zastosowanie mają tu nie tylko narzędzia diagnostyczne, ale przede wszystkim rozmowa z dzieckiem, często wsparta działaniem z użyciem interesujących dziecko przedmiotów (obrazki, zabawki, klocki itp.)
  • Badania uzupełniające (przeprowadzane w zależności od rodzaju zgłaszanego problemu), w tym np: budowy i sprawności narządów artykulacyjnych logopeda stosuje w tej części różne zabawy, dzięki którym zachęca dziecko do wykonania ruchów języka, warg itd. Ogląda także jamę ustną dziecka, oceniając budowę języka, podniebienia, wędzidełka podjęzykowego i podwargowego, stan uzębienia i zgryzu, słuchu fonematycznego, pamięci słuchowej, funkcji połykowej, funkcji oddechowej, kinestezji artykulacyjnej, prozodii mowy, emisji głosu, lateralizacji (badanie orientacyjne)

Do pełnej diagnozy logopedycznej często potrzebne są badania dodatkowe, wykonywane u innych specjalistów. Są to przede wszystkim:

  • badanie słuchu (różne jego rodzaje, w zależności od wieku dziecka i zgłaszanych problemów)
  • badanie psychologiczne (pozwalające ocenić rozwój poznawczy dziecka)
  • badania neurologiczne (pozwalające wykluczyć – choć nie zawsze – neurologiczne podłoże problemów z mową)
  • badania ortodontyczne (stan uzębienia, zgryz).

logopeda Małgorzata Wypych Logopeda
mgr inż.Małgorzata Wypych

logopeda Gorliceleczenie wad wymowy, zaburzeń komunikacji, wczesna nauka czytania

WCZESNA NAUKA CZYTANIA

Wczesna nauka czytania według prof. Jagody Cieszyńskiej Wszyscy pamiętamy z dzieciństwa trudny proces nauki czytania: poznawanie poszczególnych liter alfabetu, klasyczne „głoskowanie”, czyli ana...

20-12-2016 Hits:2488 BLOG NUMiKO

czytaj więcej

TERAPIA ZABURZEŃ MOWY I K…

Terapia zaburzeń mowy i komunikacji ma na celu usunięcie, złagodzenie zaburzeń występujących u dzieci czy też u osób dorosłych, których komunikacja językowa na skutek tych zaburzeń jest zakłócona cz...

20-12-2016 Hits:1827 BLOG NUMiKO

czytaj więcej

TERAPIA NEUROBIOLOGICZNA …

Podstawą prowadzonej terapii wszystkich dzieci jest nauka czytania metodą sylabową, której towarzyszą specjalnie opracowane ćwiczenia ogólnorozwojowe. Metoda Krakowska jest systemową terapią funkcji...

11-08-2014 Hits:3629 BLOG NUMiKO

czytaj więcej

DIAGNOZA

Diagnoza logopedyczna trwa około 45min.-2 godziny. Zdarza się, że trwającą dłużej diagnozę, wykonuje się w trakcie dwóch spotkań, aby nie powodować dyskomfortu dziecka i aby uzyskać pełen zakres potrz...

20-12-2016 Hits:1383 BLOG NUMiKO

czytaj więcej

BUDOWA MÓZGU A JĘZYK i MO…

BUDOWA MÓZGU A JĘZYK i MOWA Jak podział mózgu na lewą i prawą półkulę wpływa na kształtowanie się języka i mowy u ludzi. Najbardziej ogólny podział mówi nam, że: lewa półkula - odpowiada za mowę...

02-02-2017 Hits:2887 BLOG NUMiKO

czytaj więcej

TERAPIA WAD I OPÓŹNIEŃ WY…

Najczęściej występujące wady wymowy: SEPLENIENIE (SYGMATYZM) nieprawidłowa realizacja następujących głosek: s, z , c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż

20-12-2016 Hits:1357 BLOG NUMiKO

czytaj więcej

WCZESNA INTERWENCJA LOGOP…

Logopeda wielu ludziom kojarzy się głównie z osobą zajmującą się wadami wymowy u dzieci przedszkolnych, szkolnych i osobami dorosłymi po udarach, wylewach. W drugim przypadku takimi pacjentami zajmują...

20-12-2016 Hits:2322 BLOG NUMiKO

czytaj więcej

Dzieci z zespołem Asperge…

Zespół Aspergera zwany czasem zaburzeniem Aspergera został zdefiniowany jako jednostka chorobowa stosunkowo niedawno, mniej więcej w połowie lat 80. Dzieci o obrazie klinicznym odpowiadającym tej defi...

07-07-2014 Hits:1962 BLOG NUMiKO

czytaj więcej

LokalizacjaSkontatktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Informacje

Gabinet logopedyczny NUMiKO znajduję się na terenie Jarmarku Pogórzańskiego w Gorlicach. Serdeczenie Zapraszam tel. +48 793 161 155

Adres

Gabinet Logopedyczny
NUMiKO - Małgorzata Wypych
ul. Biecka 64, 38-300 Gorlice
NIP: 738-153-13-98

zabacz mape