Logo
Wydrukuj tę stronę

TERAPIA NEUROBIOLOGICZNA - METODA KRAKOWSKA

logopeda mgr inż. Małgorzata Wypych Napisała 

(7 głosów)
Metoda Krakowska Metoda Krakowska (C) Copyright by NUMiKO Wyróżniony

Podstawą prowadzonej terapii wszystkich dzieci jest nauka czytania metodą sylabową, której towarzyszą specjalnie opracowane ćwiczenia ogólnorozwojowe. Metoda Krakowska jest systemową terapią funkcji poznawczych dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi. Powstała dzięki wieloletnim doświadczeniom terapeutycznym i badawczym zespołu prof. J. Cieszyńskiej Katedry Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

W procesie terapii ćwiczone są wszystkie sfery:

 • postrzeganie wzrokowe,
 • słuchowe, pamięć,
 • koncentracja,
 • mała i duża motoryka,
 • naśladownictwo,
 • umiejętności społeczne,
 • zabawa i przede wszystkim komunikacja językowa

Katedra Uniwersytetu Pedagogicznego - METODA KRAKOWSKA

założenia:

Podstawowym założeniem metody jest stymulacja rozwoju intelektualnego dziecka, a także budowanie systemu językowego, który umożliwia nie tylko komunikację, opisywanie i wyjaśnianie świata, ale także budowanie własnej tożsamości.

 • Terapia słuchowa – program Słucham i uczę się mówić, oparty na badaniach nieuobrazowania mózgu.
 • Stymulacja naśladowania mowy ze wsparciem Gestów Artykulacyjnych (GA).
 • W sytuacji braku naśladownictwa stosowane jest Manualne Torowanie Głosek (MTG) – układanie narządów artykulacyjnych czyli manualne torowanie ruchu, jak w innych metodach manualnych).
 • Terapia funkcji wzrokowych między innymi:
  • koncentrowanie wzroku na twarzach, obrazkach,
  • identyfikowanie obrazków,
  • analiza synteza wzrokowa na materiale tematycznym-konkretnym,
  • analiza synteza wzrokowa na materiale atematycznym-symbolicznym.
 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® i kształtowanie systemu językowego poprzez programowanie.
 • Budowanie kompetencji komunikacyjnej i językowej poprzez prowadzenie Dziennika wydarzeń.
 • Diagnoza dominacji stronnej umożliwiająca wybór dominującej ręki – LATERALIZACJA.
 • Stymulacja zabawy (od naśladowania elementów zabawy tematycznej do rozbudowanych sekwencji z użyciem języka w dialogach).
 • Stymulacja lewej półkuli mózgu (naśladowanie, kontynuowanie, uzupełnianie sekwencji i szeregów, wskazywanie relacji, naśladowanie symbolicznych, linearnych, sekwencyjnych wzorów z klocków)
  • szeregowanie,
  • sekwencje,
  • relacje
 • Terapia zachowań społecznych (stosowanie się do reguł, nawiązywanie kontaktu z dorosłymi, starszymi dziećmi i rówieśnikami).
 • Stymulacja funkcji motorycznych
  • manualnych,
  • planowania ruchu,
  • motoryki dużej.
 • Stymulacja przetwarzania bodźców smakowych, zapachowych i dotykowych (poznawanie smaków, zapachów i wrażeń dotykowych poprzez język).
 • Stymulacja pamięci (ćwiczenia pamięci symultanicznej i sekwencyjnej na materiale konkretnym i symbolicznym)
  • pamięć symultaniczna,
  • pamięć sekwencyjna,
 • Ćwiczenia kategoryzacji (od kategorii prymarnych do językowo wyrażonych).
 • Ćwiczenia myślenia sytuacyjnego i przyczynowo-skutkowego.
 • Ćwiczenia kodowania.
 • Ćwiczenia myślenia przez analogię.
Gabinet logopedyczny Numiko, Małgorzata Wypych, 38-300 Gorlice, Poland | Phone: +48 793 161 155