BUDOWA MÓZGU A JĘZYK i MOWA

Dział: BLOG NUMiKO

BUDOWA MÓZGU A JĘZYK i MOWA

Jak podział mózgu na lewą i prawą półkulę wpływa na kształtowanie się języka i mowy u ludzi.
  Najbardziej ogólny podział mówi nam, że:
 • lewa półkula - odpowiada za mowę, czytanie i pisanie (czyli ogólnie mówiąc język)
 • prawa półkula - odpowiada za zadania matematyczne, relacje przestrzenne, zagadnienia związane z muzyką (rytm, tempo)
  W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że dominacja lewej półkuli jest charakterystyczna dla kobiet, a dominacja prawej - dla mężczyzn. Stąd Panie więcej mówią, a Panowie lepiej orientują się w przestrzeni.

Jaki ma to związek z językiem? Otóż okazuje się, że obie półkule poza swoimi ogólnymi specjalizacjami mają jeszcze swoje bardziej szczegółowe specjalizacje w zakresie samego języka.

Wiemy, że:
  LEWA PÓŁKULA odpowiada za:  
 • odbiór, identyfikację oraz różnicowanie dźwięków mowy
 • "ciche" czytanie
 • odnajdywanie rymów
 • dokonywanie złożonych operacji werbalnych (słownych)
 
  PRAWA PÓŁKULA odpowiada za:
 • rozumienie słyszanych i czytanych globalnie (całościowo) rzeczowników konkretnych
 • kontrolowanie kierunku czytania od lewej do prawej
 • kontrolowanie intonacji, akcentu i rytmu wypowiedzi
 •  

Dlaczego te wszystkie informacje są takie ważne? W przypadku, gdy dziecko rozwija się bez problemów, a lateralizacja (o tym za chwilę) kształtuje się prawidłowo nasz mózg da sobie radę z kontrolowaniem prawidłowego rozwoju mowy. Jednak logopeda nie zajmuje się dziećmi, które "same sobie poradzą". W przypadku dzieci, które nie rozwijają się prawidłowo, bądź też mają skrzyżowaną, lewostronną lub nieustaloną lateralizację konieczne jest określenie, którą półkulę mózgu trzeba stymulować.

Lateralizacja jest to dominacja jednej strony ciała. Oznacza to, że jedna strona ciała jest sprawniejsza. Większość ludzi na świecie jest praworęczna (prawooczna, prawonożna, prawouszna) co w myśl zasady, że prawą stronę ciała kontroluje lewa półkula mózgu, pozwala naturalnie na lewopółkulową specjalizację funkcji mowy. Czyli specjalizację prawidłową i pożądaną. Lateralizacja skrzyżowana, lewostronna i nieustalona może być przyczyną opóźnionego lub zaburzonego rozwoju mowy.

Ustalenie lateralizacji jest czynnością niezbędną w diagnozie pozwala bowiem skonstruować taki model terapii, który będzie stymulował pożądane przez nas obszary mózgu.

Na podstawie książki prof. Jadwigi Cieszyńskiej "Nauka czytania krok po kroku"

Źródło: www.logopeda.nysa.pl

Czytaj dalej...

WCZESNA NAUKA CZYTANIA

Dział: BLOG NUMiKO

Wczesna nauka czytania według prof. Jagody Cieszyńskiej

Wszyscy pamiętamy z dzieciństwa trudny proces nauki czytania: poznawanie poszczególnych liter alfabetu, klasyczne „głoskowanie”, czyli analizę słowa i żmudne składanie poszczególnych głosek w wyrazy, czyli ich syntezę. Po roku ciężkiej pracy, przeciętny pierwszoklasista radził już sobie z odczytaniem prostego kilkuzdaniowego tekstu. Czasy się jednak zmieniają. Dzisiejsze dzieci, od pierwszych miesięcy życia bombardowane obrazem z ekranu telewizora, komputera czy telefonu komórkowego, inaczej uczą się języka mówionego i pisanego. Dla nich pojedyncze litery tworzą tylko wzory bez znaczeń. Dlatego coraz większą popularność zyskuje w Polsce metoda symultaniczno-sekwencyjna opracowana przez prof. Jagodę Cieszyńską.

Czytaj dalej...

TERAPIA NEUROBIOLOGICZNA - METODA KRAKOWSKA

Dział: BLOG NUMiKO

Podstawą prowadzonej terapii wszystkich dzieci jest nauka czytania metodą sylabową, której towarzyszą specjalnie opracowane ćwiczenia ogólnorozwojowe. Metoda Krakowska jest systemową terapią funkcji poznawczych dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi. Powstała dzięki wieloletnim doświadczeniom terapeutycznym i badawczym zespołu prof. J. Cieszyńskiej Katedry Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

LokalizacjaSkontatktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Informacje

Gabinet logopedyczny NUMiKO znajduję się na terenie Jarmarku Pogórzańskiego w Gorlicach. Serdeczenie Zapraszam tel. +48 793 161 155

Adres

Gabinet Logopedyczny
NUMiKO - Małgorzata Wypych
ul. Biecka 64, 38-300 Gorlice
NIP: 738-153-13-98

zabacz mape